WordGelukkig.nl is een online magazine waarbij je samen met andere WordGelukkig.nl-bezoekers geïnspireerd wordt door het laatste nieuws en de beste tips om jou gelukkiger te laten leven. Dat betekent een bewuster, gezonder en succesvoller leven. Met je informatie gaan wij vertrouwelijk om. De privacy voorwaarden zoals hier genoemd zijn van toepassing op alle bezoekers van WordGelukkkig.nl.

WIE IS WORDGELUKKIG.NL?
WordGelukkig.nl is een handelsnaam van Brainmoves, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 58833811.

WEBSTATISTIEKEN
Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt WordGelukkig.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. WordGelukkig.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

GEBRUIK VAN COOKIES
Cookies zijn kleine beetjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Een cookie bevat je IP-adres en geen naam of adresgegevens. Met behulp van de cookie kan WordGelukkig.nl je gebruikersnaam en wachtwoord onthouden mits dit is aangevinkt bij het inloggedeelte. Tevens worden de cookies bijvoorbeeld gebruikt om de advertenties daar waar nodig niet voortdurend weer te geven als je de site bezoekt. In je browser kun je cookies uitschakelen en bestaat de kans dat je bepaalde onderdelen van WordGelukkig.nl niet of niet optimaal kunt gebruiken. Zorg ervoor dat je op openbare computers je profielgegevens niet opslaat.

GEBRUIK VAN GEBRUIKERSGEGEVENS
WordGelukkig.nl gebruikt jouw informatie om beter op je wensen en behoeften in te spelen. Wij doen ons uiterste beste om je zo relevant mogelijke advertenties te laten zien en gebruiken hiervoor naast je profielinformatie ook de hierboven genoemde cookies en/of je IP adres waar dit nodig blijkt. Indien je ingelogd bent kan WordGelukkig.nl geanonimiseerd en op basis van je gebruikersnaam aangeven dat je online bent. Je profiel is zichtbaar voor anderen, maar is voor je voor- en achternaam in je profiel af te schermen voor de zoekmachine van Google. Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan WordGelukkig.nl je een e-mail van een derde partij sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van WordGelukkig.nl kunt ontvangen. Je kunt je altijd voor de nieuwsbrief afmelden, dit kan door te klikken op de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief. WordGelukkig.nl verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

GRENSOVERSCHRIJDENDE ACTIVITEITEN
Om technische en operationele redenen kan het zijn dat je gegevens nodig zijn voor de buitenlandse activiteiten van WordGelukkig.nl, voor adverteerdercampagnes die via het buitenland lopen of voor servers die in het buitenland draaien. Ook in dat geval zullen wij met de uiterste zorgvuldigheid met je gegevens omgaan en ons zo veel als mogelijk houden aan de Nederlandse privacyregels. Mocht dit echt onmogelijk zijn dan stem je er mee in dat WordGelukkig.nl je gegevens hiervoor gebruikt.

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
WordGelukkig.nl is niet verantwoordelijk voor de externe bestemmingspagina’s van geplaatste links en producten op de sites en elke andere link die naar een niet WordGelukkig.nl domein gaat. Wel doet WordGelukkig.nl alles wat in haar vermogen ligt om de kwaliteit van externe link zoveel als mogelijk te waarborgen.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat er artikelen wijzigen in deze privacyverklaring. Wij wijzen erop dat je daarom regelmatig deze pagina dient te bekijken om hiervan op de hoogte te blijven.